Rispolverata in occasione del 200esimo anniversario della grande opera del Maestro di Recanati


L'INFINITU

T'haiu avutu sempre dintra 'u core,
suarina muntagnella 'nnanzi a mmie,
e, stu voscu 'e spruci, c'addue te giri giri,
ammuccia puru u mare,
mentre m'assettu e po me guardu 'ntornu,
para ca 'u munnu 'nun se fruna mai,
e c'è sentu 'nu risorvu 'e pace 'ntra st'ammutazzune
chi m'arricetta queta queta u'anima.
E tantu chi m' squita li penseri mei,
me para ca ce viu u paradisu, e lu Signure,
e, me spauracchia l'anima sulu 'u penseru.
E, cumu 'nu ventu chi se 'ntramisca dintra stu voscu,
sentu ca m'accarizza 'na frugata e pace,
e viu chill'atru munnu, e sentu 'e vuci,
chi ricamanu penseri intra stu tempu,
e puru 'e chilla gente ca nun c'è cchiu.
E accussi, quetu quetu mi ce scialu
e me sentu chianu chianu, suspuiare...
e me 'mpruscinu e abballariu ccu 'nnu dicriu
intra stu vullu granne, bellu cumu 'u mare.
(Antonio Simarco. 2005)

***********

NOTE
Suarina: sola, soletta
Voscu e spruci: bosco e siepi
Ammuccia: nasconde
M’assettu: mi siedo
Fruna: che non finisce
Ammutazzune: muto, silenzio
M’arricetta: che mi collochi in tranquillità
Squitu: che dà quiete
Spauracchiu: momento di Paura
Frugata: brusca, ventilata
Suspuiare: essere sospeso con movimenti rilassanti
'Mpruscinu: collocarsi a terra, avvinghiarsi mescolarsi alle cose
Abballariu: movimento ritmico, felice
Dicriu: divertimento
Vullu: grande piscina d'acqua



Notizie

Premium Sabatum (2)

Visitatori (2)

633217
OggiOggi76
IeriIeri376
Questa SettimanaQuesta Settimana2553
Questo MeseQuesto Mese7371
TotaliTotali633217
Highest 02-02-2024 : 1323
3.239.95.36
US
UNITED STATES
US

Photo Gallery (2)